Cách cài Game Obb, data (Game có data) Chi tiết bằng hình ảnh

Tệp tin OBB là gì

OBB là gì, cài game chứa tệp Obb – đây được coi là tập tin chứa các bộ sưu tập các tập tin khác nhau như: âm thanh, đồ họa, kịch bản … và nó là điều kiện bắt buộc cho những chức năng đầy đủ của trò chơi.

OBB game hack là gì.

Như giải thích ở trên tệp OBB ( Data game hack ), chứa các tập tin: âm thanh, đồ họa… của bản hack.

Cách cài game có chứa OBB

Bước 1: Tải tệp tin về

Bước 2: Sau khi tải về tập tin .zip (có 1 tập tin .apk là game và 1 thư mục là data), bạn dùng ứng dụng ES File Explorer File Manager tìm đến tập tin vừa tải đó (Thường nằm ở thư mục Download -> Bạn sẽ thấy tập tin .zip).

Cài Game OBB bước 2

Cài Game OBB bước 2

Bước 3: Bạn nhấn đè vào thư mục này (Chạm đè không thả ra), sau khi có dấu “V” thì sẽ hiển thị menu như hình dưới, bạn chọn Thêm > Mở.

Cài Game obb bước 3

Cài Game obb bước 3

Bước 4: Sau khi nhấn “Mở” thì một loạt tập tin trong .zip hiện ra, hoàn thành bước 4 trong quá trình cài game chứa tệp Obb.

Bước 4 cài game obb

Bước 4 cài game obb

Bước 5: Tiến hành đè để chọn các tập tin muốn giải nén và nhấn “Giải nén”.

Cài Game obb bước 5

Cài Game obb bước 5

Bước 6: Một menu hiện ra, bạn chọn “Đường dẫn hiện hành” và OK.

Cài Game obb bước 6

Cài Game obb bước 6

Bước 7: Tiến hành giải nén.

Cài Game obb bước 7

Cài Game obb bước 7

Bước 8: Sau khi giải nén xong, tập tin giải nén ra sẽ nằm ở đường dẫn chứa tập tin .zip, Tiến hành đè vào thư mục data để chọn và “Chép” (Copy – Chỉ sao chép) hoặc Cắt (Cut – Cắt đi luôn).

Cài Game obb bước 8

Cài Game obb bước 8

Bước 9: Cài game chứa tệp Obb tiến hành vào thư mục /sdcard/Android/. Bạn vào thư mục này sẽ thấy 2 thư mục nữa đó là data và Obb (Không có thì bạn tạo thêm vào nhé). Rồi theo yêu cầu của từng game mà bạn chọn đúng thư mục nhé (Bên bài viết chia sẻ game có hướng dẫn bỏ vào thư mục nào đó). Ở đây game mẫu yêu cầu mình bỏ vào Obb.

Cài Game obb bước 9

Cài Game obb bước 9

Bước 10: Sau khi dán bạn sẽ được thấy một thư mục mới như hình.

Cài Game obb bước 10

Cài Game obb bước 10

Bước 11: Vào lại /sdcard/Download/ cài đặt tập tin .apk hồi nãy giải nén, và tiến hành cài đặt.

Cài Game obb bước11

Cài Game obb bước11

Khắc phục lỗi khi cài .OBB

Khi cài game chứa tệp Obb, trong một số trường hợp sẽ xuất hiện lỗi những bước dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách khắc phục lỗi một cách đơn giản.

Bước 1: Nhấp vào Tải xuống Công cụ Khắc phục để tải xuống công cụ sửa chữa tự động
Bước 2: Nhấp vào Start Scan (Bắt đầu Quét) để xác định tất cả các vấn đề tiềm ẩn.
Bước 3: Xem xét các kết quả quét và nhấp vào Fix Items (Khắc phục Mục).

 

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *